Produktkategorier / AR/VR

AR och VR – upplev 3D

AR (Augmented Reality) betyder förstärkt verklighet. Det innebär att man kompletterar verkligheten med digitala element, t.ex. med 3D-modeller. I byggbranschen kan det vara ett kommande hus som visas med AR-teknik i den verkliga miljön. Med hjälp av till exempel en surfplatta eller en telefon kan man röra sin runt eller inuti byggnaden som framträder med verkligheten som bakgrund.

Med hjälp av VR får vi möjlighet att stiga in i ännu obyggda miljöer, och vi kan prova och testa utformningen i 360° innan det byggs i verkligheten. Vi hjälper dig med utbildning och support för att du ska kunna visa din VR-produktion i olika sammanhang. Med hjälp av VR-tekniken kan vi planera och göra oss en bild av hur resultatet blir i verkligheten.