Uppdrag i urval / Kvarteret Skolan

Vellinge kommun

Kvarteret Skolan

På Falsterbovägen i Vellinge ska kommunen bygga 30 trygghetslägenheter och 5 LSS-lägenheter. Lindesskolan rivs för att ge plats åt de nya hyreslägenheterna. Med 3D-planer och interiöra bilder beskriver vi för de tilltänkta hyresgästerna hur planlösningarna och inredningsnivån kan upplevas.