Uppdrag i urval / Östra Grevie

Vellingebostäder

Östra Grevie

Vellingebostäder uppför i samarbete med Götenehus 16 st hyreslägenheter i Östra Grevie. Lägenheterna ligger i omedelbar anslutning till Pågatågens perrong.

Lägenheterna är fördelade på två hus, 6 st 2:or, 6 st 3:or 2 st 4:or samt 2 st kollektivboende för 6 personer. Inflyttning beräknas kunna ske 1 dec 2019

Tanken med kollektivboendena är att t.ex. 6 ungdomar skall kunna dela bostad med gemensamma badrum, kök och gemensamhetsutrymme men enskilda sovrum till en förhållandevis låg hyreskostnad per person.