Uppdrag i urval / AR-App

Emrahus

AR-App

Med forskning och psykologi som grund har Emrahus skapat genomtänkta LSS-bostäder.  Planlösningen är t.ex. utan trånga, stressande utrymmen, och allt är färgsatt i lugna jordnära färger. Tillsammans med Emrahus har vi tagit fram en App för att visa både beställare och boende hur bostaden upplevs i verkligheten. Med hjälp av Augmented Reality-AR-kan huset placeras i verklig skala på rätt plats. Man kan byta skala för att även kunna titta på husen inomhus. Man kan välja mellan fyra olika färgsättningar för att kunna bilda sig en uppfattning på plats om resultatet.