Produktpresentation
-Vi har alla verktyg

Digitalt framtagna bilder och verktyg kan användas både för att visa befintliga produkter och sådant som ännu inte finns i verkligheten. En 3D-modell kan placeras var som helst, ljuset är ställbart och du har friheten att lätt kunna uppdatera när du behöver. Du kan använda dig av olika VR-lösningar för att visa din produkt i 360°.

Med hjälp av smarta säljstöd kan produkter och funktioner visas och kombineras i det oändliga. Kunderna ställer in sin unika lösning och ser direkt resultatet. Virtuell produktpresentation kan kopplas direkt till ert säljsystem.

Konstruktioner

Med hjälp av konstruktionsmodeller i 3D kan du visa det som inte går att visa i verkligheten. Alla lager kan redovisas synliga som i exemplet till vänster. Taket med alla lager tydligt redovisade är hämtade från ett projekt vi gjort tillsammans med Svenskt Trä. Under samlingsnamnet ”Trärådhuset” visar vi konstruktioner och exempel på träbyggnad. Samtliga områden finns samlade under www.traradhuset.se

 

Produktbilder och monteringsanvisningar

Vi gör fotorealistiska och tydliga produktbilder och monteringsanvisningar. Med hjälp av 3D kan vi presentera dina produkter på bästa sätt. Med 3D-modellen som grund är allt möjligt, du kan framhäva och förtydliga precis de detaljer du vill.

En produktbild kan vara schematisk och förenklad eller superrealistisk beroende på vad du vill framhäva. Låt oss ge förslag på bästa sätt att visa just dina produkter och titta på inspirerande exempel på produktbilder vi tagit fram åt olika kunder. En 3D-modell kan placeras var som helst, ljuset är ställbart och du har friheten att lätt kunna uppdatera när du behöver.

Inget uppdrag är omöjligt

Vi har jobbat med 3D-modellering och visualisering sedan lång tid tillbaka. På vägen har vi lärt oss att det mesta låter sig göras i den virtuella världen. Vi gillar att hitta lösningar på ovanliga och svåra uppdrag!

Rörliga beskrivningar

Presentera din produkt med rörlig media-ett enkelt bildspel eller avancerad animation. Vi kan hjälpa till med allt från manusarbete till speaker. 3D-modellen kan användas på så många konstruktiva och kreativa sätt-låt oss föreslå en passande och rörlig lösning som passar dina presentationsbehov och kanaler.