Uppdrag i urval / brf Neo Davidshall

Riksbyggen

Brf NEO DAVIDSHALL

Riksbyggen har köpt det gamla polishuset vid Davidshallstorg i Malmö. Husen längs Storgatan och Verkstadsgatan kommer att byggas om till bostäder. På gården byggs nya hus så att fler kan bo vid torget. Alla lägenheter blir bostadsrätter i en förening som får namnet Brf NEO. NEO är Riksbyggens koncept med inriktning på att bevara och utveckla äldre byggnader. Gamla polishuset i Malmö är det första projektet inom NEO.

3D-bilder till Neo Davidshall

Interiört gjordes stor skillnad på den äldre delen och på de nybyggda husen på gården. I gamla polishuset fanns många detaljer med bevarandekrav, och vi har lagt stor energi på att återge dessa så nära verkligheten som möjligt för att få fram den speciella känslan som finns i denna renoverade del av projektet.

Gårdshusen har en helt annan karaktär både vad gäller detaljer, färgsättning och inredning.

De exteriöra bilderna var lite av en utmaning. Tomten ligger mitt i centrum, och det var svårt att komma åt att fotografera. Till interiörerna krävdes i flera fall utsiktsbilder, men den äldre delen var täckt av byggnadsställningar. Till gårdsbilderna slutade det med att vi använde 3D även i de befintliga delarna eftersom det inte gick att komma åt fasaderna under byggtiden.