Uppdrag i urval / Skimra Malmö

Cormac

Skimra Malmö

Ett av Malmös mest spännande nyproduktions projekt som pandemin satte stopp för är bostadshuset Skimra mittemot Malmöhus Slott. I hörnet av Citadellsvägen och Östra Älvgatan planerade Cormac tillsammans med Skanska ett bostadsprojekt som fått namnet Skimra. Namnet är ett resultat av fasadens unika ljusband och skimrande pelare. Under 2023 såldes projektet till Nordr.

Visualisera har tagit fram alla visualiseringar, både interiört och exteriört. Vi har även jobbat fram bofaktabladen, och slutligen bostadsväljaren. Vår bostadsväljare består av en vridbar 360-modell där det går att välja lägenhet i alla lägen.

Under projektets gång har vi haft kontakt med Malmö stad för att få information om hur de avser utforma den kommande promenaden längs kanalen. Vi har lagt oss vinn om att illustrera alla detaljer som är framtagna för platsen för att resultatet ska bli så rättvisande som möjligt.

Mittemot Skimra håller Riksbyggen på att att uppföra ett helt kvarter med bostadsrätter och kontor. Vi har tagit fram allt material även till de projekten, så vi är förvissade om att miljön mittemot Malmöhus Slott kommer att bli ännu bättre i framtiden.

Titta gärna på Riksbyggen projekt Kanalpromenaden, Slottshamnen och Skeppskajen:

Skimra Malmö och Riksbyggen blir grannar vid Citadellkajen och Malmöhus Slott

Mittemot slottet bygger bland andra Riksbyggen för fullt. Kvarteret börjar med andra ord att ta form och snart kommer promenaden längs kanalen att öppnas. Malmö stad har dessutom lagt ordentligt med resurser för att göra hela platsen lättillgängligt. De har jobbat med öppna och mer intima platser, med grönska och marktegel och de har tagit fram detaljer och utrustning för att göra hela området tilltalande.