Uppdrag i urval / Laröds blomma

Riksbyggen

Laröds Blomma

Försäljningen av de 48 bostadsrätterna i Brf Laröds Blomma, Helsingborg är vid denna tidpunkt i full gång. Här kommer det att bli bostäder för flera olika målgrupper och med fokus på till exempel hållbarhet, innovation och delningsekonomi. En annan nyckelpunkt har varit att skapa rum för gemenskap. Projektet innehåller därför tre olika biotoper som faktiskt redan nu kan upplevas virtuellt.

Upplev rundvandringen här

Laröds Blomma är ett unikt och innovativt bostadsprojekt där Riksbyggen förenar naturvärden med smarta lösningar för mobilitet, delningsekonomi, ekosystemtjänster och grönt boende.

Brf Laröds Blomma kommer att bestå av både radhus och lägenheter i samma bostadsrättsförening.

Riksbyggen säljer bostäderna i två etapper. Bostäderna byggs dock samtidigt. Miljöerna runt husen kommer att bestå av tre biotoper med olika teman, nämligen Lek vid lövskog, vila vid småvatten och träna i hagmark.

På grund av att projektet har en hög hållbarhetsprofil har Riksbyggen valt att jobba på flera fronter, och till exempel blir det både solceller såväl som gröna tak. Arkitekterna har också lagt stor vikt vid att skapa rum för gemenskap och för att de kommande husen ska smälta in i naturen.  Uppvärmningen kommer till exempel företrädelsevis att ske med fjärrvärme från återvunnen eller förnybar energi.

Visualisera har levererat det digitala innehållet, tex i form av 3D-visualiseringar både interiört och exteriört. Vi har fotograferat, tagit fram en bostadsväljare i 3D och levererat bofaktablad. Den virtuella rundvandringen som ni kan titta på under länken tidigare i texten återfinns på plats i Laröd. Via en QR-kod kan besökare på platsen uppleva projektet redan innan det är byggt.

Vi har lagt stor vikt vid att få biotoperna att stämma med arkitektens intentioner.