Uppdrag i urval / Filmer om limträ

Svenskt Trä

Filmer med limträ

Under sommaren 2020 har Svenskt Trä haft en kampanj för att visa fördelarna med limträ. Som ett steg har man valt ut 7 projekt som ska inspirera till hemmabyggande med limträ. Vi har gjort förklarande korta filmer med konstruktion och dimensioner.