Uppdrag i urval / Animerade byggbeskrivningar

Svenskt Trä

Animerade byggbeskrivningar

Visualisera har tagit fram animerade byggbeskrivningar av Svenskt Träs olika träbyggnadsprojekt. Hur bygger du ett Attefallshus? Eller hur bygger du en brygga, ett jakttorn eller en altan? Svenskt Trä har tagit fram beskrivningar för de flesta projekt du kan tänka dig. Under det senaste året har vi animerat samtliga beskrivningar. Vi har gjort filmer med instruktioner om hur du går till väga, med vilka verktyg och med vilka beslag. Filmerna visar förloppet på ett tydligt sätt från början till slut. Som komplement kan du givetvis använda pdf-foldern som beskriver projektet ännu mer i detalj. Förutom att det finns byggbeskrivningar som visar steg för steg hur man utför byggprojektet så finns det även möjlighet att måttanpassa och att skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan.

Filmerna ligger på Svenskt Träs webbsida Byggbeskrivningar.se. De finns även på Youtube.