Uppdrag i urval / Kattvikskajen

Kvartersskiss

I ett tidigt skede har vi gjort 3D-skisser av kvarteret Kattvikskajen. Tillsammans med arkitekterna på Minjar har vi testat olika lösningar och provat fram höjder och storlekar få att få fram rätt känsla.