Uppdrag i urval / VR ettnytt sätt att uppleva

Utveckling

VR ett nytt sätt att uppleva

Med VR blir upplevelsen av ett projekt mer realistisk. Med VR-hjälmen från HTC Vive stiger du in i projektet och med hjälp av handkontrollerna går den virtuella världen att påverka. Det är ett sätt att ta upplevelsen av 3D-modellen till en ny nivå.

VR-panorama är en statisk form av VR. Man kan inte röra sig fritt i ordets egentliga bemärkelse, men man kan förflytta sig mellan olika punkter så att man får upplevelsen av att man rör sig som man själv vill. Ibland kallas VR-panorama för webb VR.

Med hjälp av en hållare och en telefon går det att uppleva VR utan avancerade tillbehör.