Uppdrag i urval / Konstprojekt med Vegar Moen

Vegar Moen

Vi har jobbat med Vegar i många år och har haft förmånen att få visualisera hans spännande idéer. Med våra bilder har vi tillsammans kunnat gestalta hur hans ofta storskaliga idéer kommer att te sig i rummet.