Uppdrag i urval / Adapteo Draw

Adapteo AB

Adapteo Draw

Adapteo Draw är en unik programvara för att skapa och rita modullösningar för förskolor, skolor, kontor och boende. Vi har utvecklat verktyget åt Adapteo AB. Detta är version 2 av ett verktyg som tidigare gjorts med enklare funktionalitet. Detta är ett förbättrat och uppdaterat program och med olika språkversioner är det tillgängligt på fler marknader i Europa.

I Adapteo Draw ges Adapteos kunder möjlighet att arbeta fram sin unika modulkombination. Resultatet används sedan för att kommunicera med Adapteo Draws säljare. Man kan arbeta i 1, 2 eller 3 våningar, placera in möbler, titta på resultatet i 2D eller 3D, göra en utskrift och mycket mer. Programmet är webbaserat, intuitivt och användarvänligt.