Uppdrag i urval / Byggbeskrivningar dimensionering

Svenskt Trä – Dimensioneringsverktyg

Dimensionsprogrammet hjälper dig att beräkna rätt dimension för till exempel takbalkar, nockbalkar, pelare eller golv- och altanbjälkar i konstruktionsvirke eller limträ. Visualisera har tagit fram allt visuellt material till verktyget.