Uppdrag i urval / Trärådhuset – Bygglov

Svenskt Trä

Trärådhuset – Bygglov

I Trärådhuset visas konstruktionslösningar i trä. Vi har stått för modellering och visualisering i projektet. Webbversionen av det interaktiva verktyget lanserades 2015. Som ett komplement till Trärådhuset har Svenskt Trä lagt till ett interaktivt verktyg om bygglovsprocessen och vad som gäller för olika typer av byggnader och kompletteringar för privatpersoner.