Uppdrag i urval / Dimensionering

Svenskt Trä – Dimensionering

I Trärådhuset visas konstruktionslösningar i trä. Vi har stått för modellering och visualisering i projektet. Webbversionen av det interaktiva verktyget lanserades 2015. Som ett komplement till Trärådhuset har Svenskt Trä nu även digitaliserat dimensioner och virkeskvaliteter och kopplat detta till konstruktionerna i Trärådhuset.