Uppdrag i urval / Trärådhuset

Svenskt Trä

Trärådhuset

Tillsammans med kommunikationsbyrån Cloudnine har vi gjort Trärådhuset åt Svenskt Trä. Trärådhuset ska vara en hub för all den information som Svenskt Trä kan förmedla, t.ex. byggbeskrivningar och ritningar. Via ett digitalt hus kan användaren navigera mellan husets olika delar. Steg 2 av projektet innebar att utveckla ett designverktyg både exteriört och interiört. Användaren kan testa olika lösningar och färgsättning i digitala miljöer.